Створення: 30.03.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 30/03/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнена голова наглядової ради ПАТ «Чрномор» Заворiтна Галина  Миколаївна, володiє 25,94% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 19.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнена член наглядової ради ПАТ «Чорномор» Олiйник Тетяна Вiкторiвна, володiє 25,94% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 19.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Чорномор» Кульчиковський Олександр Володимирович, володiє 0,23% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 19.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Чорномор» Кульчиковська Iрина Анатолiївна, володiє 25,91% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 19.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 обрана головою наглядової ради ПрАТ «Чорномор» термiном на три роки Заворiтна Галина  Миколаївна, володiє 25,94% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 обраний членом наглядової ради ПрАТ «Чорномор» термiном на три роки Кульчиковський Олександр Володимирович, володiє 0,23% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 обрана головою ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Чорномор» термiном на три роки Кульчиковська Iрина Анатолiївна, володiє 25,91% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 обрана членом ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Чорномор» термiном на три роки Чернега Вiра Федорiвна, володiє 0,07% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член ревiзiйної комiсiї. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнена член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Чорномор» Чернега Вiра Федорiвна, володiє 0,07% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 19.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 звiльнений директор ПАТ «Чорномор» Кульчиковський Сергiй Миколайович, володiє 4,55% акцiй в статутному капiталi, на посадi перебував з 26.03.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 30.03.2017 обраний директор ПрАТ «Чорномор» термiном до переобрання Кульчиковський Сергiй Миколайович, володiє 4,55% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.