Створення: 27.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 26/03/2014

Рiшенням наглядової ради вiд 26.03.2014 на вакантну посаду директора обрано термiном до переобрання Кульчиковського Сергiя Миколайовича, володiє 0,81% акцiй у статутному капiталi, попередня посада iнженер. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.