Створення: 20.03.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 19/03/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 19.03.2014:

  •  звiльнений голова наглядової ради Лиховид Олег Миколайович, володiє 0,69% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Пасiчник Леонiд Анатолiйович, володiє 2,29% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Кульчиковський Олександр Володимирович, володiє 0,23% акцiй в статутному капiталi, перебував на посадi з 29.04.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнена голова ревiзiйної комiсiї Юрченко Валентина Прокопiвна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 29.04.2011р. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Заворiтну Галину Миколаївну, володiє 25,94% акцiй у статутному капiталi, попередня посада приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Олiйник Тетяну Вiкторiвну, володiє 25,94% акцiй у статутному капiталi, попередня посада продавець. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Кульчиковського Олександра Володимировича, володiє 0,23% акцiй у статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Кульчиковську Iрину Анатолiївну, володiє 25,91% акцiй у статутному капiталi, попередня посада головний спецiалiст. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Чернегу Вiру Федорiвну, володiє 0,07% акцiй у статутному капiталi, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.