Створення: 05.12.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 04/12/2012

Наказом керівника №7 від 04.12.12 звільнена головбух Семенова Єлизавета Василівна, акцiями АТ не володiє, перебувала на посаді з 14.03.11. Наказом керівника №8 від 04.12.12 призначений на невизначений термін головбух Завгородній Володимир Анатолійович, акцiями АТ не володiє, попередня посада: бухгалтер. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Чернега Віра Федорівна