Створення: 20.01.2012

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб – 14/03/2011

Наказом керівника ВАТ від 14.03.11 №2 звільнена головний бухгалтер Слива Олена Вікторівна, володіє 0,036% акцій ВАТ, перебувала на посаді з 18.07.06. Наказом керівника ВАТ від 14.03.11 №3 призначена на невизначений термін головним бухгалтером Семенова Єлизавета Василівна, акцiями ВАТ не володiє, попередні посади: бухгалтер ВАТ „Чорномор”. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на оприлюднення паспортних даних від осіб не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор   Чернега Віра Федорівна.